Програмата

o Програма без аналог в България.
o Тя ще засегне технологичната революция, наречена блокчейн.
o Явление, което ще окаже влияние върху всички сектори – от банковия до здравния, през музиката, чак до маркетинга.
o Блокчейн – ще доведе до промени, водещи към по-добра среда на живот.
o Блокчейн е една различни реалност.
o Програмата ще ви даде познания в тази необятна технологична сфера.
o Нашите лектори ще ви помогнат да станете предпочитани специалисти в блокчейн реалността.
o Запишете се в новата ни програмата „Бизнес и дигитална трансформация: блокчейн иновации". Международните компании Софтуер Груп и Булпрос са подготвили много интересни теми, свързани с блокчейн технологиите, както и реални казуси от бизнеса на двете компании. Очакваме ви!

Защо да уча тази специалност?

o Ще бъдете конкурентен и желан кадър.
o Ще придобиете дълбоки методологични и технологични познания за блокчейн реалността.
o Ще сте конкурентен специалист в предприемаческата и работната среда.
o В магистърската програма ще се сблъскате с технологичното бъдеще на икономиката и нужните компетенции за това.

Учебни предмети

1 Основи на блокчейн екосистемите

- Предимства на технологията спрямо централизирани системи.
- Рамка за оценяване на необходимостта и ползите от технологията.
- Основи на смарт контрактите - примери, стойност и какво ще променят.
- Последни регулаторни инициативи в областта на блокчейн.
- Ограничения и рискове при използването на блокчейн.

2 Практически приложения на блокчейн решенията

- Области на приложение и примери от практиката.
- Нови начини на организация на бизнес процеси чрез блокчейн.
- Бизнес модели на принципа на децентрализация.
- Налични технологични инструменти и блокчейн инфраструктура.
- Основи на STO (Security Token Offering).

3 Блокчейн иновации

Иновациите – това е движещата сила, която е в основата на прогреса и развитието на света.
Всяка една от тях представлява стъпка към по-добър и качествен живот.
В този курс ще се запознаем с основните принципи при иновациите – как се създават, реализират и разпространяват.
След това ще разгледаме иновациите в контекста на Блокчейн технологията и как тя може да бъде използвана, за да революционизира индустриите и различните сфери на съвременния живот.
Ще проследим как се създават реални крипто и други, базирани на технологията, проекти.

4 Управление на блокчейн проекти

· Стандартни методологии за управление на проекти.
· Жизнен цикъл на блокчейн проектите.
· Специфики на блокчейн проектите.
· Метод за управление на блокчейн проекти (BPMM).
· Финансиране на блокчейн проекти.

5 Ключови бизнес дисциплини

o Управление на финансовия риск
o Поведенчески финанси
o Стратегическо управление
o Управление на проекти