Кандидатстване

За нашата специалност, освен надлежно попълнената апликационна форма и дължимите към нея такси, е необходимо да представите само диплома за завършена степен Бакалавър и / или удостоверение за релевантен трудов стаж, както и документ за владеене на английски език.

Ако сте български гражданин, моля вижте този линк, където точно и ясно е описан процесът на кандидатстване:

Кандидатстване